27.11.2019 14.00

Kunteko-gaalassa palkittiin kymmeniä kuntatyön kehittäjiä

Kuntien tekemä kehittämistyö tuli näkyväksi Kunteko-gaalassa marraskuun lopulla. Helsingin GLO Hotel Art:n juhlava Jugend-sali oli täynnä kuntien henkilöstöä ja johtoa ympäri Suomen, aina Enontekiöstä Vantaalle saakka. Lämminhenkisessä tilaisuudessa jaettiin kaikkiaan 41 palkintoa kuntatyön kehittämisestä.

– Kunnissa on aina ollut kehittämismyönteinen ote. KunTeko 2020 -ohjelman työnä on nostaa ylpeästi kunnissa tehtävää työtä esiin. Kunnat ovat monessa asiassa edelläkävijöitä ja niiden tuottamat palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä, KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen totesi.

Hyvinvointiyhteiskuntaan viittasi myös organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa keynote-puheenvuorossaan työn merkityksellisyydestä.

– Kunta-alalla on monia tekijöitä, jotka luovat työn merkityksellisyyttä - kuten hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen. Merkityksellisyys syntyy muun muassa päämäärästä ja sisäisestä motivaatiosta. Omasta työstään motivoitunut ja innostunut ihminen on 16 prosenttia tuottavampi, Sahimaa kertoi.


Organisaatiopsykologi Jaako Sahimaa korosti, että työelämässä on vaalittava niitä tekijöitä, jotka ruokkivat sisäistä motivaatiota. -Merkityksen kaipuu on työelämän kasvava trendi.

 

Kehittäminen kuuluu arjen työhön

Sekä Jalonen että Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitävät erittäin tärkeänä, että henkilöstö, esimiehet ja johto kehittävät kuntatyötä yhdessä.

– Kehittämistyö on KunTekon kautta tullut arjen toiminnaksi. Jokainen ammattilainen tuo osaamistaan työn laadun, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi, Niemi-Laine totesi.

Hänen mukaansa esimiesten luottamus henkilökuntansa ammattilaisuuteen on kaiken perusta.


JHL:n puheenjohtaja Päivi Nieme-Laine (vas.) on sitä mieltä, että yhteistoiminnan tulisi olla luonnollinen voimavara työpaikoilla. Kuvassa myös KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, JUKO ry:n toimminnanjohtaja Maria Löfgren ja JYTY:n puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kuusivuotinen kehittämisohjelma, jossa ovat mukana KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan työntekijäjärjestöt. Ohjelmaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

 

'Aurinkoa marraskuun pimeyteen'

Kehittämistekoja palkittiin kolmessa sarjassa: Ihmeiden tekijät, Oman työn sankarit sekä Innostavat teot. Oman työn sankarit -sarjassa palkittiin 10 työntekijää, jotka ovat innokkaasti ja esimerkillisesti kehittäneet omaa ja työyhteisönsä työtä.

Palkintojen jaossa nähtiin riemastuneita tuuletuksia ja vielä lavallakin palkitut innostuivat ryhmähalauksiin. Myös yleisöstä kuultiin riehakkaita suosionosoituksia. Palkitut korostivat silmin nähden onnellisina, että palkinto on tunnustus työlle, jota harvoin tehdään näkyväksi.

– Palkinto toi kyllä aurinkoa marraskuun pimeyteen, tokaisi viestintäteosta palkittu Nurmijärven viestintäpäällikkö Teemu Siltanen.


Palkitut kokivat tunnustukset tärkeinä itsensä ja hyvän työn esille nostamisen kannalta. Kuvassa ympäristöteosta palkittu Lempäälän varhaiskasvatus (vas.), teknologiateosta palkittu Riihimäen kaupunki, yhdenvertaisuusteosta palkittu Vantaan työvalmennus ja viestintäteosta palkittu Nurmijärven kunta. 

 

Asikkalassa tehdään ihmeitä kokeilu kerrallaan

Ihmeiden tekijät -sarjassa palkittiin kuusi kuntaa, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilöstölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa ja tuoneet kehittämistyötään aktiivisesti esille.

Yksi palkituista oli Asikkala, jossa on kehitetty koko organisaation työkulttuuria kokeilumyönteisemmäksi. Eräänä keinona ovat olleet kehittäjäkoulutukset.


Asikkalasta Ihmeiden tekijät -palkinnon tulivat noutamaan henkilöstöpäällikkö Reetta Kontio ja kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

– Kaikkia työntekijöitä kannustettiin katsomaan työtään uudella tavalla. Uusia kokeiluja ja kehittämistekoja on tehty läpi organisaation monissa eri yksiköissä, henkilöstöpäällikkö Reetta Kontio kertoo.

Kunta on rekrytoinut esimerkiksi 'kesäkunnanjohtajan' ja saanut rekrytoinnilla valtakunnallista näkyvyyttä. Lisäksi rekrytointia on viety sosiaaliseen mediaan ja toivottu esimiehiltä heittäytyvää asennetta

 

Enontekiössä on innostettu koko henkilöstö kehittämään

Innostavat teot -sarjassa palkittiin erikseen ympäristöteko, teknologiateko, yhdenvertaisuusteko ja viestintäteko. Myös kuntien eri toimialoja palkittiin. Palkitut valittiin yli 200 kehittämisteosta, jotka oli ilmoitettu Tekojen torille vuoden 2019 aikana. Suurin osa teoista oli tullut syksyllä järjestettävän Tekoja tiskiin -kampanjan myötä.

Enontekiön kunta sai palkinnon innostavasta Ideoiva ja kokeileva Enontekiön kunta -teostaan, joka koskee koko henkilöstöä.


Pohjoisin palkittava kunta oli Enontekiö, joka sain tunnustuksen Innostavat teot -sarjassa. Kuvassa keskellä Leni Karisaari.

– Olemme kannustaneet työntekijöitä kaikissa toimipisteissä jo lähes kahden vuoden ajan tuomaan kehitysideoitaan esille. Työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Siksi on erittäin tärkeää ottaa heidät mukaan kaikkeen kehittämiseen. Työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet parantavat myös työhyvinvointia, hallintojohtaja Leni Karisaari kertoo.

Kunnan jokaiselle toimipaikalle on viety ilmoitustaulu, johon työntekijät tuovat kehittämisideansa. Esimiehillä on vastuu viedä ideoita eteenpäin, toteutukseen asti. Karisaaren mukaan työ idea- ja kokeilukulttuurin juurruttamiseksi osaksi arkea jatkuu.

 

Ruoka- ja puhtauspalveluissa parannettiin laatua

Innostavien tekojen sarjassa palkittiin myös Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut sisäisen toiminnan laadunseurannan kehittämisestä. Kehittämistyö käynnistyi kentältä tulleiden palautteiden perusteella. Palveluesimiehet Manne Peltonen ja Satu Hänninen sekä palvelusuunnittelija Tuovi Väänänen sitouttivat henkilöstön muutokseen laatukierroksilla käytyjen keskustelujen avulla.


Innostavasta kehittämisteosta palkitun Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelujen palvelusuunnittelija Tuovi Väänänen ja palveluesimies Manne Peltonen.

– Palveluiden laatu oli kovin eritasoista eri toimipisteissä. Kehitimme ruoka- ja puhtauspalveluiden kokonaislaatua paremmaksi ja tasalaatuisemmaksi. Ruokapalveluissa olemme saaneet yhtenäistettyä reseptiikkaa ja laatua jo muutamassa kuukaudessa, Peltonen toteaa.

– Käymme kohteet tarkistuslistojen kanssa läpi, jolloin esimiesten kanssa on helppo keskustella kehittämisestä. Asiakkailta on jo tullut myönteistä palautetta, Väänänen kertoo.

Kaikki palkitut ja tunnelmia Kunteko-gaalasta


Ihmeiden tekijöinä palkittiin kuusi organisaatiota, jotka ovat ennakkoluulottomasti, henkilölähtöisesti ja tuloksellisesti kehittäneet toimintaansa. Palkinnon saivat Asiakkalan kunta, Hausjärven kunta, Varkauden kaupunki, Kontiolahden kunta, Jämsän kaupunki ja Limingan kunta. 


Rohkeasta, innostavasta ja esimerkillisestä kuntatyön kehittämisestä palkittiin Oman työn sankarit -tunnustuksella lastentarhaopettaja Riikka Koskimies Haminasta, hyvinvointikoordinaattori Riikka Kähkönen Kuhmosta, koulutussuunnittelija Maarit Ojala Järvenpään Opistosta, siivous- ja ruokapalvelualueen esimies Kristiina Borgenström Hollolasta, kotihoidon palveluohjaaja Tiina Hankala Ikaalisista, rehtori Maarit Malmberg Huittisista, museopalveluiden päällikkö Hanna Nikander Järvenpäästä, elinkeinopäällikkö Teemu Haapala Limingasta, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen Mikkelistä sekä viestintäsihteeri Anni Lampinen Polvijärveltä. 


Innostavat teot -sarjassa opetus- ja kasvatusalan kehittämisteoista palkittiin Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatus, Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut ja Kuopion kaupungin lukiokoulutusyksikkö. 


Innostavat teot -sarjassa sosiaali- ja terveysalan kehittämisteoista palkittiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Varkauden kaupungin perhepalvelut, Lempäälän kunnan psykiatrian yksikkö sekä Kolarin kunnan vammaisten ja ikääntyneiden palvelut. 


Innostavat teot -sarjassa kulttuuri ja vapaa-ajan kehittämisteoista palkittiin Limingan kunnankirjasto, Limingan sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Sisä-Savon kansalaisopisto sekä Soisalo-opiston Lastenkulttuurikeskus Verso. 


Innostavat teot -sarjassa teknisen toimen kehittämisteoista palkittiin Limingan kunnan tekniset palvelut (kuvassa) sekä Vaasan kaupungin kuntatekniikka.


Innostavat teot -sarjassa ruoka- ja siivouspalveluiden kehittämisteoista palkittiin Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut, Lempäälän kunnan ruokapalvelu sekä Asikkalan kunnan ruokapalvelut. 


Innostavat teot -sarjassa koko kuntaa koskevista kehittämisteoista palkittiin Lempäälän kunta, Varkauden kaupunki, Tammelan kunta, Enontekiön kunta ja kuvasta puuttuva Joensuun kaupunki.


Kunteko-gaalan juonsivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja projektipäällikkö Tanja Vierula. -Kehittämiseen innostamisen lisäksi Kuntekossa halutaan tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi. Tämä tilaisuus (Kunteko-gaala) on yksi keino siinä.


Gaalan juhlahumusta nauttivat myös Kunteko 2020 -ohjelmassa mukana olevat kouluttajat Terttu Malo ja Krista Mikkola.


Palkintojenjakoa edeltävää kahvitilaisuutta siivitti puheensorina ja odottava tunnelma.


Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan puhe sai yleisön kuvaamaan ja twiittaamaan ahkerasti.


Virallisen osuuden jälkeen palkintoja juhlistettiin cocktail-tilaisuudessa.

Teksi ja haastattelut: Tiina Tenkanen, UP-uutispalvelu
Valokuvat: Matti Matikainen

Lisätietoja: 
Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, anna-mari.jaanu@kt.fi,  +358 50 572 4620
Tanja Vierula, projektipäällikkö, tanja.vierula@kt.fi, +358 50 405 9989