Uutiset

Kehittämiskulttuurin luominen -webinaarisarja starttasi aktiivisella keskustelulla

Kevään webinaarisarja starttasi tänä aamuna Muuvon Timo Huttusen johdolla. Teemana oli henkilöstölähtöisen kehittämisen hyödyt ja tavoitteet.

Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä - opas mielenterveysosaamisen lisäämiseen työpaikoilla

Työturvallisuuskeskus kumppaneineen on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on mielenterveysosaamisen lisääminen sekä mielenterveyteen liittyvän keskustelukulttuurin kehittyminen ja kohtaamiskulttuurin paraneminen työpaikoilla.

Mitä luottamus on ja miten sitä rakennetaan työpaikan arjessa?

Mitä luottamus on ja mihin sitä tarvitaan? Miten luottamusta voi rakentaa työpaikan arjessa? Näihin kysymyksiin vastaa ”Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta” -julkaisu. Kirjan on kirjoittanut LUT yliopiston kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist.

Mitä Suomen virallinen eläkeläinen Tyyne Kettunen sanoo hyvinvointialueuudistuksesta?

Tyynellä oli painavaa asiaa esimerkiksi muutoksesta. Ensimmäisessä videossa hän pohtii, mitä kuntalaisena oleminen on, ja missä kaikessa kunta onkaan hänen elämässään ollut mukana.

Haluatko kokeilla etätyöpajamalleja työpaikallasi ja oppia niistä?

Onko teillä kehitetty kiinnostavia käytäntöjä, joita kannattaisi levittää Parastaminen-työpajassa? Keskusteluttaako työpaikallanne jokin teema, johon haluaisitte etsiä ratkaisuja Yhteiskehittämö-työpajasarjalla? Vai olisiko tarpeen puhua haastavasta asiasta ja purkaa siihen liittyviä huolia Jakamossa?

Opas innostavien ja tuloksellisten etätyöpajojen järjestämiseen ilmestynyt

Opas perustuu Kuntatyö2030-ohjelmassa toteutettuihin etätyöpajoihin. Siinä kuvataan työpajamallit siten, että kuka tahansa voi toteuttaa vastaavia erilaisten kohderyhmien kanssa.

Ajatuksia työelämästä -blogit

Systeeminen yhteiskehittäminen tuo asiakas- ja kustannushyötyjä - esillä OuluBot ja muistisairaan palvelupolku Espoosta 

Mitä yhteistä on tekoälyavusteisen botin ja muistisairaan palvelupolun kehittämisessä? Ainakin se, että molempien kehittämisessä tarvitaan laajaa kehittämisverkostoa ja monen eri tahon yhteistyötä eli yhteiskehittämistä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.

Yhdenvertaisuus on elinvoimaisen kunnan peruspilari

Kuntien kaikki toiminta ja päätökset vaikuttavat kunnan asukkaiden arkeen. Asukkaat ovat monimuotoinen joukko ihmisiä, joiden erilaiset olosuhteet, voimavarat ja elämäntilanteet heijastuvat esimerkiksi palveluiden tarpeeseen ja osallistumismahdollisuuksiin. 

Keskustelua kehittämisestä 2 - mikä saa ihmiset innostumaan?

Mikä saa ihmiset innostumaan? Kolmisenkymmentä kunta-alan kehittäjää ja kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä kokoontui pohtimaan teemaa joulukuussa osana Kuntatyö2030-ohjelman kehittäjäverkoston toimintaa. Lämminhenkinen tapahtuma toteutettiin etäyhteyksin. Tapaamisen dialogista kesk