Kevään 2023 webinaareissa käsitellään kehittämiskulttuurin luomista huippuasiantuntijoiden kanssa

Mitä on henkilöstölähtöinen tai dialoginen työyhteisöjen kehittäminen?  Millä keinoilla kehittämistä voi tehdä osallistavasti? Miten yhteisöohjautuvuutta edistetään? Miten organisaatiokulttuuria voi kehittää? Miten kokeilukulttuuria edistetään organisaatiossa? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja annetaan konkreettisia työkaluja ja vinkkejä kevään 2023 webinaarisarjassa. Jokaisessa webinaarissa on asiantuntijan puheenvuoro ja osallistujia osallistavia osuuksia. 

 • 29.3.2023 kello 8.3010 Henkilöstölähtöinen kehittäminen, Valmentaja, VTM, Business Coach Timo Huttunen, Muuvon.
 • 19.4.2023 kello 8.3010 Kokeilukulttuurin edistäminen, Johdon coach ja ketterä valmentaja Terhi Aho, Nobsa.
 • 27.4.2023 kello 8.3010 Työyhteisöjen kehittäminen dialogisin menetelmin. HT, dosentti ja kehittäjä Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus
 • 3.5.2023 kello 8.3010 Yhteisöohjautuvuus, case Järvenpää. Henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Toikka, Järvenpään kaupunki sekä FT, dosentti ja kehittäjä Perttu Salovaara, Jointu Rehthink
 • 24.5.2023 kello 8.3010 Organisaatiokulttuurin kehittäminen, Chief People Officer Petra Rosvall, M-Files sekä TYÖ2030 ohjelmajohtaja Sanna Kulmala 

Lue lisää alta ja ilmoittaudu mukaan! Muistathan merkitä ajat jo kalenteriisi!

 
 

Henkilöstölähtöinen kehittäminen 29.3.2023 kello 8.3010.00

Mitkä ovat henkilöstölähtöisen kehittämisen hyödyt ja tavoitteet? Eroaako henkilöstölähtöinen kehittäminen ”tavallisesta kehittämisestä”? Millaisiin tilanteisin, muutoksiin ja uudistamiseen henkilöstölähtöinen kehittäminen erityisesti sopii? Henkilöstölähtöisen kehittämisen prosessi ja vaiheet: miten valmistautua, suunnitella, roolittaa, toteuttaa, ohjata ja seurata kehittymistä? 

Webinaarissa käsitellään myös kehittämisen konkreettisia menetelmiä ja työkaluja sekä kehittämisen periaatteita ja kulmakiviä. Webinaarin asiantuntijana toimii Timo Huttunen. 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Timo Huttunen

Timo on toiminut yli 25 vuotta sekä yritysten että julkisen puolen työelämäasioiden kehittäjänä. Hän on Sertifioitu Business Coach. Timo on työskennellyt mm. Psyconissa ja Finnish Consulting Group Oy:ssä, josta siirtynyt itsenäiseksi yrittäjäksi vuonna 2018, jolloin hän perusti oman yrityksen Muuvon (tmi).

Timolla on vahvat valmiudet konsultoida ja valmentaa organisaatioita ja yksilöitä mm. teemoista; muutos ja uudistuminen, kehittämishankkeet, esihenkilötyö, vuorovaikutus ja yhteistyö, haastavat tilanteet.

Timo on kirjoittanut kaksi kirjaa:

 • Luottamus uudenlaisessa työelämässä. Kirja antaa käytännön vinkkejä miten rakentaa, näyttää ja käyttää luottamusta mm. johtamisessa, muutos- ja kehittämishankkeissa ja työyhteisön arkisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Johdetaan yhdessä käsittelee käytännönläheisesti mm. itseohjautuvaa ja osallistavaa työkulttuuria, osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia antaen konkreettisia  työkaluja niin esihenkilöille kuin työntekijöille ja tiimeille.
 

Kokeilukulttuurin edistäminen 19.4.2023 kello 8.3010

Kaipaatko vinkkejä, miten uudistaa toimintatapoja tuloksellisesti? Ison perinteisen organisaation toimintatapojen uudistaminen tai toimintakulttuurin luominen uuteen organisaatioon voi tuntua haastavalta, mutta sopivin askelin onnistut. Kokeileva toimintatapa ottaa luontevasti mukaan niin henkilöstöä kuin asiakkaita. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, tavoitteena on aikaansaada näkyvää lisäarvoa jokaisella askeleella.

Webinaarissa perehdyt kokeilukulttuurin peruselementteihin ja tutustut konkreettisiin tapausesimerkkeihin julkisista organisaatioista. Saat ymmärryksen, miten voit lähteä uudistamaan toimintatapoja kokeilujen avulla. Opit myös yksinkertaisen, mutta tehokkaan työkalun, jonka avulla saat heti kokeiluista enemmän irti.

Asiantuntijana toimii ketterä valmentaja ja johdon coach Terhi Aho Nobsasta.

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 17.4.

Terhi Aho

Terhi Aho on kokenut digitalisaation ammattilainen, ketterä valmentaja ja yrittäjä, joka kokeilee jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä asioita fiksummin. Hän toimii Goforella ketteränä valmentajana auttaen asiakkaita ratkomaan toimintatapojen uudistamiseen liittyviä haasteita. Yrittäjänä hän coachaa johtajia onnistumaan paremmin. Terhin esikoisteos Kokeilukulttuuri – Johda kasvua joka päivä ilmestyi tammikuussa 2023 AlmaTalentin julkaisemana. Lisätietoja Nobsan kotisivuilta.

Blogeja Nobsan internetsivuilla

Uutuuskirja: Kokeilukulttuuri – Johda kasvua joka päivä

Miksi kannattaa kokeilla?

Instagram: @Kokeilukulttuuri (https://www.instagram.com/kokeilukulttuuri/)
Ota seurantaan! Saat vinkkejä toimintatapojen uudistamiseen pienin askelin niin omaan arkeesi kuin organisaatiossa hyödynnettäväksi. 

 

Työyhteisöjen kehittäminen dialogisin menetelmin 27.4.2023 kello 8.3010

Kehittämistyön onnistumisen edellytyksiä ja ehtoja on aito ja täysi yhteistoiminta, dialogiset toimintatavat sekä osallistavat ja aktivoivat kehittämismenetelmät ja työkalut. Webinaarissa kerrotaan dialogisista menetelmistä kehittää työyhteisöä. Mitä dialoginen kehittäminen työpaikalla on ja mitä se vaatii? Miten dialogista kehittämistä voisi edistää? 

Asiantuntijana toimii HT, dosentti ja kehittäjä Sirpa Syvänen Tampereen yliopistosta, Työelämän tutkimuskeskuksesta. 

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 25.4.

Sirpa Syvänen

Sirpa Syvänen on sosiaali- ja terveystaloustieteen, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti ja yliopistotutkija,  Syvänen on organisaatioiden yhteistoiminnallisen ja dialogisen kehittämisen ja johtamisen, prosessikonsultoinnin ja työelämän tutkimuksen moniosaaja. Työn ydintä on ollut ohjata ja tukea eri työnantajasektoreilla verkostojen, organisaatioiden, työyhteisöjen, tiimien, johtamisen ja työn kehittämistä. Hänen tutkimus- ja kehittämisteemojaan ovat:

 • Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden, johtamisen ja yhteistoiminnan yhteydet.
 • Toimintatutkimus, yhteistoiminnallinen kehittäminen, osallistavat työkalut ja menetelmät.
 • Dialoginen toimintatapa, dialogitilat, dialoginen organisaatio, dialoginen johtaminen ja dialoginen kehittäminen, demokraattinen dialogi.
 • Työn voimavara- ja kuormitustekijät, työn paineet.
 • Erilaiset työkäyttäytyjät, työyhteisöjen konfliktit ja ristiriitojen hallinta, pelisäännöt.

Sirpa toimi Sotedialogit -hankkeen johtajana. Lue lisää Sotedialogit -hankken internetsivuilta ja sen tuloksista Sotehelmet-sivustolta. 

 

Yhteisöohjautuvuus, case Järvenpää 3.5.2023 kello 8.3010

Järvenpäässä on kehitetty yhteisöohjautuvuutta useilla toimialoilla Monimutoinen itseohjautuvuus -hankkeessa. Yhteisöohjautuvuuden kehittämisellä on luotu uudenlaista toimintakulttuuria. 

Asiantuntijoina toimivat henkilöstön kehittämispäällikkö Kati Toikka Järvenpäästä ja FT, dosentti ja kehittäjä Perttu Salovaaara.

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 2.5. 

Kati Toikka ja Perttu Salovaara

FT Perttu Salovaara on Helsingin yliopiston hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen dosentti. Hän on toiminut yli 20 vuotta organisaationkonsulttina ja työyhteisöiden kehittäjänä. Häneltä ilmestyi v. 2020 yhteisöohjautuvuutta esittelevä kirja "Johtopäätös. Yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen."  

Kati Toikka on Järvenpään kaupungin kehittämispäällikkö, valmentaja ja kirjoittaja. Kati on kiinnostunut muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista. 

Lue lisää Järvenpään kaupungin Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeesta Järvenpään kaupungin internetsivuilta.

Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen loppujulkaisu on erillinen nettijulkaisu.

Lisälukemista yhteisöohjatuvuudesta löytyy Haaga-helia ammattikorkeakoulun julkaisemasta Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen-kirjasta. Kirja on tehty MODe-tutkimushankkeen yhteydessä (Minimalist organization design).

 

 

 

Organisaatiokulttuurin kehittäminen 24.5.2023 kello 8.3010 

Kulttuuria pidetään usein epämääräisenä ja jäsentymättömänä voimana, mikä tekee sen johtamisesta haastavaa. Jopa 84 prosenttia ylimmästä johdosta kaipaisi parempaa otetta kulttuurin tavoitteelliseen kehittämiseen.

Webinaarissa puhutaan siitä, miten kulttuurin kehittäminen saadaan haltuun: 

 • Miten selvitetään, millainen nykykulttuuri on ja miten se tukee toimintaa? 
 • Millaisilla keinoilla tavoitekulttuuri saavutetaan ja mitä osaamista se vaatii? 
 • Miten henkilöstö saadaan mukaan työkulttuurin kehittämiseen

Asiantuntijoina toimivat Chief People Officer Petra Rosvall, M-Files sekä TYÖ2030 ohjelmajohtaja Sanna Kulmala.

Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 22.5.

Petra Rosvall ja Sanna Kulmala

Petra Rosvall on Chief People Officer kansainvälisessä IT-alan kasvuyrityksessä M-Filesissa, jossa hän vastaa yrityksen kulttuurin kehittämisestä. Petra on johtanut monenlaisia muutoshankkeita eri toimialoilla. Työssään hän pyrkii luomaan ympäristön, jossa ihmisillä on kykyä, jaksamista ja halua menestyä yhdessä.

Sanna Kulmala on TYÖ2030-ohjelman ohjelmajohtaja Työterveyslaitoksella. Hänellä on vuosien kokemus kulttuurin johtamisesta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä. Sanna on työn- ja työpaikkojen kehittämisen ammattilainen, jota muutoksen johtaminen, työelämän murros ja ajatus paremmasta työelämästä vievät aina eteenpäin kohti uusia horisontteja. 

Sanna Kulmala ja Petra Rosvall ovat kirjoittaneet kirjan “Yrityskulttuuri käytännössä” (Alma Talent 2022). He uskovat Suomessa olevan valtavasti potentiaalia, jota saataisiin käyttöön kehittämällä yrityskulttuuria. Tämän mahdollistamiseksi kirjoittajat haluavat kantaa oman kortensa kekoon. Hyvät työpaikat rakentavat hyvää työelämää, ja hyvä työelämä edelleen mahdollistaa yhteisiä hyvinvoinnin edellytyksiä.

Sanna ja Petra julkaisevat Poppanaiset podcastia ja heillä on myös internetsivut, josta löytyy lisätietoa kirjasta. Lue lisää Poppanaisten sivuilta.  

Tutustu myös AlmaTalentin sivuilla julkaisuun blogiin “Miten toimiva kulttuuri rakennetaan?”