28.08.2019 10.41

Antakaa henkilöstön kehittää - henkilöstölähtöisiä kehittämistekoja Tekojen torilla

Eikö olisi parasta, kun oman työnsä paras osaaja ja asiantuntija, eli henkilöstö itse olisi mukana kehittämisessä? Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä on aikamoinen motivaattori ja polttoaine työssä kuin työssä. Henkilöstölähtöisyydessä ideana on, että henkilöstöllä on lupa lähteä tekemään toisin, jos totutut työtavat eivät enää toimikaan. Mahdollisuudella kehittää omaa työtä lisätään myös työn merkityksellisyyttä ja tuloksellisuutta.

Meillä täällä Kuntekossa on lähtökohtana se, että kehittäminen tapahtuisi aina yhteistyössä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Työkulttuurin muutos henkilöstöä osallistavammaksi voi kuitenkin olla kivistä, sillä pinttyneet tavat voi olla vaikea pestä pois.

Ensimmäinen askel on tutustua miten muut ovat asian hoitaneet. Eli varasta idea naapurilta. Tekojen torilla on monta esimerkillistä ratkaisua henkilöstölähtöiseen kehittämiseen. Erityisesti haluaisimme tarjota teille inspiraation lähteeksi kehittämisteot Järvenpäältä, jossa liikunnanohjaajat lähtivät kehittämään omaa työtään sekä Hausjärveltä, jossa pyöräytettiin koko kunnan kehittäminen henkilöstölähtöiseksi. Ottakaa näistä mallia!   

 

Lisäresurssilla liikunnanohjausta - Järvenpää

Järvenpään liikunnanohjaajat saivat lisäresurssina yhden henkilötyövuoden, jonka he käyttivät puhtaasti Järvenpään asukkaiden liikuntatoimen kehittämiseen. Järvenpään Inno- ja ideapalkinnonkin saanut kehittämishanke on tarjonnut matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja liikuntaneuvontaa erityisesti vähän liikkuville. Kehittämistyötä on tehty yhteistyössä terveysalan ammattilaisen kanssa.

Kehittämishankkeeseen on kuulunut mm. walk-in tyyppistä liikuntaneuvontaa eri kohteissa ilman ajanvarausta, elintapaohjausta suoraan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla, liikuntaneuvontaa vähän liikkuville varuskuntapalveluksen aloittaville nuorille ja maahanmuuttajien kotouttamista tukevaa uimaopetusta aikuisille. 

Liikunnanohjaajat ovat lisäresurssin myötä saaneet mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä. Lisäresurssi on antanut lisätunteja kehittämiseen sekä tuonut itseohjautuvuutta omaan työhön. Rohkeus kokeilla ja toteuttaa erilaisia ideoita on kasvanut, ja lisäresurssilla on monipuolistettu liikunnanohjaajien työnkuvaa vastaamaan heidän ammattitaitoaan. Kehittämishankeen myötä myös asiakaskäynnit eri liikuntapalveluissa ovat kasvaneet sekä on tavoitettu enemmän vähän liikkuvia ihmisiä. Ennaltaehkäisevällä työllä odotetaan olevan positiivista vaikutuksia myös sote-menoihin.

Lue lisää Järvenpään kehittämishankkeesta

 

Hausbändi-hankeessa kehitetään omaa työtä henkilöstölähtöisesti - Hausjärvi 

Hausbändi-hankkeella haluttiin myllätä koko Hausjärven kunnan toimintatavat. Ratkaisuja tulevaisuuden kunnan rakentamiseen lähdettiin hakemaan henkilöstölähtöisestä kehittämisestä. Henkilöstö nähtiin olevan avainasemassa oman työnsä parhaana asiantuntijana uusien ratkaisujen tuottamista varten. Hankkeella haluttiin kannustaa henkilöstöä jatkuvaan kehittämiseen, omaan työhön vaikuttamiseen ja työelämän laadun parantamiseen.

Hausjärvellä on järjestetty omat valmennukset johtoryhmälle, esimiehille ja henkilöstölle. Henkilöstölle on tarjottu myös tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoa, jonka myötä kuntaan on saatu omia sisäisiä kehittäjiä. Hausjärvellä on otettu myös käyttöön kehittämisidea-käytäntö, jossa työyhteisöt tai yksittäiset työntekijät voivat ilmoittaa kehittämisideoitaan kehittämistoimikunnalle, joka sitten palkitsee parhaat.

Hausbändi-hankkeen myötä on saatu aktivoitua työntekijöiden aloitteellisuutta, lisättyä yhteistyötä sekä jaettua hyviä käytäntöjä kuntaorganisaation sisällä. Hausbändi-hanke on lisännyt paljon henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia sekä lisännyt työmotivaatiota sekä tietenkin tuottanut paljon kehittämishankkeita kunnan sisällä, joista hyötyvät niin kuntalaiset kuin työntekijät.

Lue lisää Hausbändistä 

 

 

ESR logo