03.05.2018

Kehittämisen merkitys työyhteisölle ja kuntalaisille

Kirjoittanut Lilli Salomaa Hallintosuunnittelija

Hausbändi soittaa henkilöstölähtöisen kehittämisen säveliä

Meillä Hausjärven kunnassa henkilöstölähtöiselle kehittämiselle säveliä ja rytmiä tuo Hausbändi-hanke. Hankkeen avulla ja sen tuomalla kehitystyöllä etsimme uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden kunnan hyvään huomiseen. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2017 ja hankeaika päättyy keväällä 2019.

Hankkeemme päätavoitteena on uudistaa työkulttuuria siten, että henkilöstö ja kuntalaiset ovat vahvemmassa roolissa uusien ratkaisujen tuottajina. Hankkeen luoma toimintamalli tarjoaa työkaluja jatkuvaan toimintatapojen kehittämiseen ja uudistamiseen. Uudella tavalla toteutettavat palvelut hyödyttävät meitä kaikkia: niin työntekijöitä ja kuntalaisia kuin organisaatioita ja yhteiskuntaa.

Hausbändi tuo lupauksen huomisen paremmasta työelämästä

Merkityksellistä ja innostavaa kehittämisestä tekee Hausbändiin sitoutuneisuus. Johtoryhmä toimii hankkeelle kummina, kannustavana mahdollistajana, luoden mahdollisuuden ja resurssit muutostoimille. Esimiesten tulevaisuuteen katsova ja innostava ote, luo työntekijöille hedelmällisen pohjan kehitystyölle. Hankkeen tuoma lupaus huomisen paremmasta työelämästä, innostaa itsessään ponnistelemaan muutoksen eteen. Hankkeen kehittämisprojektit nousevat työntekijöiden omasta tarpeesta toimia työyksiköissään palveluntuottajina toisin. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu hankkeen alussa ja mitataan hankkeen loppuvaiheessa, jolloin nähdään millaista merkittävyyttä hankkeen luomilla uusilla toimintatavoilla on saavutettu.

Hausbändi-hanketta tehdään yhteistyössä Hyria koulutus Oy:n ja Työsuojelurahaston kanssa. Hyria tuottaa hankkeen tietopuolisen koulutuksen. Hankkeen myötä halukkaille työnkehittäjille on tarjoutunut mahdollisuus suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Ydin tavoitteena on kannustaa koko henkilöstöä jatkuvaan oman työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Todellisen vaikuttamisen mahdollisuus ruokkii kehittämisintoa ja luo positiivista virettä työyhteisöön. Muutos ei aina ole helppoa, mutta luomalla mahdollistava ja luottava ilmapiiri, suurempikin muutos on toteutettavissa. Kehittämistyö toimii parhaimmillaan kuin liima, mikä sitoo tavoittelemaan yhteistä hyvää.

Hankkeessamme on meneillään yksitoista suurempaa kehittämiskohdetta, joista suurimpana on ruoka- ja puhtauspalveluiden kokonaisvaltainen toimintatavan muutos tiimimalliin. Ruuanvalmistus keskittyy keskuskeittiölle ja sivupisteissä itse valmistus jää pois, joten uudelle toimintamallille luodaan uutta uraa – yhdessä. Vanhuspalveluissa intervallijaksojen palvelukokonaisuutta kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Yläkoulun ryhmäytymiselle nuoriso-ohjaajamme toteuttaa kehittämiään luokkaprojektit tunteja. Tässä vain muutamia kehittämisprojekteja mainittuina - enemmänkin löytyy.

Kehittämisidea-käytäntö kannustaa henkilöstöä ideoimaan

Lisäksi Hausbändi-hankkeeseen liittyy keskeisenä osana tavoite työn jatkuvaan kehittämiseen ja aloitteellisuuteen. Tätä tukemaan on otettu käyttöön kehittämisidea-käytäntö. Työyhteisöt tai yksittäiset työntekijät voivat ilmoittaa työhönsä liittyviä kehittämisideoita ja aloitteita kehittämistoimikunnalle, joka käsittelee saapuneet ehdotukset ja palkitsee parhaat. Aloitteet voivat olla aivan pieniäkin omaa työyksikköä koskevia tai koko kunnan toimintatapaa kehittäviä.

Kehittämistoimikunta saa käsiteltäväkseen useita kehittämisideoita; kunnantyöntekijöiden maksuton osallistuminen kansalaisopiston liikuntakursseille, työssä jaksaminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi –ryhmä ikääntyville työntekijöille, salainen ystäväviikko työyksiköihin, iloinen tuliainen Hausjärveltä kirjahanke yhteistyössä päiväkodin ja vanhusten kanssa ja monta muuta.

Palvelutuotannon jatkuva muutos puristaa meitä ajattelemaan toimintoja uudella tavalla, järjestämään toimintatapoja uudestaan, luomaan uudenlaisia strategioita ja lisäämään verkostoitumista toimialojen kesken. Kehittämällä työskentelyä, kehittyvät palvelumme, joka näyttäytyy kuntalaisille osallistavana toimintana, hyvinvointi-investointeina ja hyvän ilmapiirin kuntana.

Kehittämisen merkitys niin työyhteisölle ja kuntalaisille on kiistaton. Olemme mukana kehittämässä parempaa arkea - meille kaikille!

Lilli Salomaa
hallintosuunnittelija
Hausjärven kunta

Hausbändi Tekojen Torilla.