SATAPLUS-kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää työergonomiaa sekä ylipainoisten (BMI yli 40) potilaiden liikkumista ja avustamista sairaalassa. Hankkeen tuloksena saatiin hyvä toimintamalli ylipainoisen potilaan hoitoon. Hankkeen oppaassa on koottuna asiantuntevasti ylipainoisen potilaan työergonomiaan liittyviä asioita. Hankkeen koordinaattori on kouluttanut henkilöstöä ja erillinen apuvälinevarasto ylipainoisen potilaan hoitoa varten perustetaan. Lisäksi tiedon levittämistä jatketaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lisätietoa Kuntekon Tekojen Torilla.

5
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
10