Lemin kunnan teknisellä osastolla pyritään avoimeen vuorovaikutukseen niin, että kuullaan myös työntekijöiden näkemyksiä asioista ja ongelmien ratkaisusta. Koko osaston (siivous, ruokahuolto ja kiinteistöhuolto) yhteisten keskustelutilaisuuksien lisäksi käytössä on aloitelaatikko, jonne voi jättää ehdotuksensa nimettömänä. Yhteisiin tilaisuuksiin osallistuvat kaikki teknisen esimiehet (tekninen johtaja, rakennustarkastaja, rakennusmestari, ruokapalveluesimies ja siivousesimies) ja työntekijät. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua myös talouspäällikkö tai kunnanjohtaja. Oleellista on se, että esimies on kiinnostunut työntekijöiden ideoista eikä pyri lakaisemaan hankaliakaan asioita maton alle. 

 

9
Ateria- ja puhtauspalvelut TOP 12 (2017)
7