Osallistavien menetelmien hallitseminen on tärkeää toiminnan kehittäjille ja muutoksen läpiviejille. Myös kehittämistyön näkyväksi tekeminen vahvistaa tunnetta yhdessä tekemisestä. Esimerkiksi kahvi- tai kokoushuoneessa voi olla näkyvillä iso taulu, jossa näkyy, mitä ollaan kehittämässä ja missä vaiheessa ollaan menossa. Tutustu esim. ”Matkaopas uudistumisen tielle. Puimala-menetelmä vertaisoppimisen vahvistamiseen ja kehittämistyön tulosten levittämiseen” ja Hyvästä parempi - kunta-alan työelämän kehittämisen opas

15
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
2