Kemin kaupungissa otettiin varhaiskasvatuksen henkilökunta mukaan tuottamaan kehittämistarpeita ja ratkaisuehdotuksia, sekä tekemään näkyväksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Voivoi-taulujen ja ratkaisulaarien avulla on työyhteisöissä otettu haltuun muun muassa uutta varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnittelua, pedagogisia keskusteluja kollegoiden ja vanhempien kanssa sekä lapsen kasvua ja kehitystä edistävää ilmapiiriä. Pedagogiset keskustelut ovat osoittautuneet tärkeäksi välineeksi oman työn arvostuksen ja kehittämisen kannalta. Lisätietoa Tekojen Torilta.

3
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
4