Helsingin kaupungissa varhaiskasvatuksen eri alueet ja hallinnon toimistot järjestävät 2-4 kertaa vuodessa omat yhteistoimintafooruminsa. Myös pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut saavat kutsun yt-foorumeihin. Yhteistoimintafoorumeissa keskustellaan, informoidaan, innovoidaan ja käsitellään monipuolisesti erilaisia teemoja ja asioita yhteistoiminnallisen käsittelyn tukena. Suunnitelmat tehdään koko vuodeksi ja jos tulee akuutteja käsiteltäviä asioita, nekin huomioidaan. Foorumeiden toimintaa arvioitaessa tuli ilmi, että ne koettiin tarpeellisiksi ja hyviksi.

7
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
3