Jyväskylän kaupungissa varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sähköiseen muotoon. Toimintaa ohjaavia tekstejä täydentää kokoelma arjessa kehitettyjä ja hyväksi havaittuja käytäntöjä, joiden on tarkoitus toimia esimerkkeinä ja vinkkeinä varhaiskasvatukseen. Aiheita ovat esimerkiksi lapsen kuuleminen, kiusaamisen ehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen, lelujen vapaapäivä ja tunnepeikot. Sekä varhaiskasvatussuunnitelma että kootut hyvät käytännöt ovat kaikkien luettavissa netissä. Tutustu täällä. 

1
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
3