Muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa työskentelee vahvoja asiantuntijoita, voidaan saada erinomaisia tuloksia aikaan valmentavalla johtamisella ja itseohjautuvilla tiimeillä. Perinteinen kontrolloiva johtaminen ja byrokratia heikentävät tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Osaajille tulee antaa mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Lisätietoa: merja.auero@hel.fi. Laloux, F. (2014). Reinventing organizations. Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) (2017). Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa? Alma Talent. 

1
Suunterveydenhoidon TOP18 (2018)
2