Aikaisemmin työnjohto oli kiertänyt yhdessä asiakkaan kanssa sopimassa siivouksen tasosta ja tavasta. Työnjohto opasti sitten työntekijöitä hoitamaan kohteet. Asiakkaan kokemus oli, että osa tiloista jäi epäsiistin tuntuisiksi, vaikka ne oli siivottu sovitulla tavalla. Työntekijä saattoi ihmetellä, miksi tämä piti siivota, mutta tuota toista kohtaa ei. Nykyisin asiakas, työnjohtaja ja työntekijä kiertävät tilat yhdessä, ja pohtivat yhdessä, mitä kannattaa ja ei kannata tehdä. Työtyytyväisyys, asiakastyytyväisyys ja tuloksellisuus paranivat. 
 

6
Ateria- ja puhtauspalvelut TOP 12 (2017)
13