Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa työn fyysinen kuormittavuus huomioidaan johtamisen kaikilla tasoilla. Tilojen suunnittelussa huomioidaan sekä asukkaan voimavarojen tukeminen että työergonomia. Työprosessien hyvällä suunnittelulla ja osaavalla ja oikein mitoitetulla henkilöstöllä vähennetään kuormittumista. Apuvälineiden, säädettävien sänkyjen hankinta ja koulutukset huomioidaan talous- ja toimintasuunnitelmissa. Organisaatiossa on kaksi ergonomiakorttikouluttajaa ja ergonomiakortin suorittaneita yli 80. Työterveyshuollolla, työfysioterapeutilla ja työsuojeluvaltuutetulla on hoitotyöhön kohdennettu, ergonominen työpaikkaselvityskäynti. Jokaisella työntekijällä on vastuu osallistua koulutuksiin, sitoutua sovittuihin toimintakäytäntöihin, välittää tietoa ja ylläpitää fyysistä kuntoaan. Vuodesta 2012 vuoteen 2015 tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet 21%. Nosto- ja siirtotilanteissa tapahtuneiden työtapaturmien määrä on vähentynyt 34%. Lisätiedot TtT, asumispalvelujen johtaja Kirsi Kiviniemi (kirsi.m.kiviniemi@turku.fi).

2
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
3