Toimivia työyhteisöjä yhdistävä asia on turvalliseksi koettu ilmapiiri. Kun jokainen uskaltaa sanoa, mitä ajattelee ja tuntee, ja tehdä ehdotuksia tietäen, että häntä kuunnellaan, pystytään kehittämisessä hyödyntämään koko porukan osaamista. Tärkeitä asioita pohditaan yhdessä ja kaikkien ideat saadaan käyttöön. Tällaiset työyhteisöt saavuttavat tavoitteensa ja kehittävät toimintaansa. Niissä on hyvä olla. ”Kun työilmapiiri koetaan hyväksi, työyksikkö kehittää toimintaansa 100 % enemmän”, totesi Laura Pekkarinen 9.12.2016 Kevan julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -tutkimusta julkistettaessa.

1
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
19