Työterveyslaitos on kuvaa osuvasti osaamista ja kehittymistä: ”Osaamista kehittämällä organisaatiot ja työyhteisöt menestyvät perustehtävässään. Osaaminen kehittyy itse työssä ja työpaikalla oppimalla, mutta sitä voidaan kehittää myös monenlaisilla muilla menetelmillä. Näihin kuuluvat palaute ja kehityskeskustelut, perehdyttäminen ja työnopastus, henkilöstökoulutus ja valmennukset, projektit ja kehittämishankkeet, konferenssit, vierailut ja verkostot sekä työnohjaus, työssäoppiminen ja urapolut. Johtamisella varmistetaan, että osaaminen on strategialähtöistä ja vastaa organisaation ydintehtäviä.  Osaamisen kehittämistä on johdettava ja tarkasteltava sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.” Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilla ja Osaamista kehittämään! -julkaisussa.

17
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
1