a: Pöytyällä palvelutalon keittiössä kaikki ovat esimiestä lukuun ottamatta kokkeja ja jokainen kiertää vuorollaan eri työtehtävissä. Korjattavaa havaitessaan kaikki pystyvät kehittämään työpisteitä ja samalla vaikuttamaan omaan työhönsä. Myös esimies paikkaa tarvittaessa ja pysyy näin itsekin ajan tasalla.

b: Haapajärvellä siirryttiin isossa kohteessa kaksivuorotyöhön. Nyt siivous on aina paikalla, kun sitä tarvitaan.

c: Entisen ”tämä on minun alueeni” -systeemistä siivoojat siirtyivät Lemissä tiimityöhön ja saivat enemmän vastuuta työn toteutuksesta. Tiimit suunnittelivat itse muun muassa perussiivouksen rytmityksen, tehtäväkierron ja lomien rytmittämisen. Esimies seurasi taustalla ja puuttui vain tarvittaessa.

d: Rovaniemellä aikaisemman yhden kohteen sijaan siivoushenkilöstömme on nyt töissä siivouspalveluissa ja työkohteet kiertävät. Henkilöt pääsevät tutustumaan toisiinsa ja oppivat toisiltaan uusia asioita. Yhden työntekijän kohteissakin on mahdollista päästä toisten seuraan. Perussiivoukset hoidamme koko joukolla. Tämä on mahdollistanut myös sen, että terveydentilan heiketessä töitä on helpompi räätälöidä. Tällä tavoin on saatu vähennettyä ennenaikaista eläköitymistä.

d: Perustimme Rovaniemellä siivoustyöhön keikkaryhmän, jonka tavoitteena on tuoda säästöä henkilöstökuluissa eli vähentää määräaikaisten ja sijaisten palkkaamista. Vaikka keikkaryhmällä on omia kiinteitä kohteita, hoitavat he samalla sijaisuuksia ja suunnittelevat, miten äkilliset poissaolot saadaan hoidettua. Jos sattuu niin, ettei sijaistettavia ole, hoitavat he peruspesuja. Keikkaryhmän henkilöstö on ammattitaitoista ja motivoitunutta. Sijaisten tarve on selvästi vähentynyt.

7
Ateria- ja puhtauspalvelut TOP 12 (2017)
10