Järvi-Saimaan Palvelut Oy hankki tablettitietokoneet jokaisen työntekijänsä käyttöön. Kustannuksiltaan investointi ei ollut merkittävä. Laskettiin, että se maksaisi itsensä takaisin, mikäli työteho paranisi 9 minuutilla kuukaudessa. Tähän päästiin helposti. Esimerkiksi laadunseurantajärjestelmät ovat tabletilla ja työvuorolistat löytyvät sähköpostista. Tabletit ovat lisänneet yhteisöllisyyttä ja parempi tiedonkulku on parantanut myös asiakaspalvelua. 

 

11
Ateria- ja puhtauspalvelut TOP 12 (2017)
13