Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalle suunnattu koulutuskokonaisuus. Kouvolan kaupungissa hoitotyön ergonomiaan ja ergonomiakoulutukseen on panostettu jo usean vuoden ajan ja yli 170 hoitoalan työtekijää on suorittanut Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen. Ergonomiaosaamisen panostamisen seurauksena mm. työasentoihin kiinnitetään enemmän huomiota ja apuvälineiden käyttö potilassiirtotilanteissa on lisääntynyt. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että kolmessa vuodessa Kouvolassa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvien sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 29 %. Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilla.

4
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
6