Pohjoisen alueen ergonomiaverkosto (POERVE) tarjoaa maksuttoman, matalan kynnyksen foorumin, joka vahvistaa tiedon välitystä ja tarjoaa vertaistukea työn ja ergonomian kehittämiseen sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Verkostotapaamisia järjestetään kahdesti vuodessa vaihtuvin ajankohtaisin teemoin. POERVE tukee valtakunnallisen Sotergo-verkoston tarkoitusta ja tavoitetta kokoamalla ja välittämällä viestiä henkilöstön ja potilaiden terveyttä ja turvallisuutta edistävistä menetelmistä. Verkostojen keskeisenä työskentelytapana on aktiivisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen sote-alan toimijoiden, esimiesten ja apuvälineitä myyvien yritysten kesken.

Verkoston virittelijät:

Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu
Erja Sormunen, Työterveyslaitos
Leena Lähdesmäki-Mäkinen ja Soile Tikkanen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Kerttu Hämäläinen, Attendo ja Marju Keränen, Työterveys Lappica
Jaana Junnonen, Haltija  

12
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
2