Erilaiset juhlahetket, kunniakirjat, esimieheltä saatu palaute ja tunnustus, pikapalkkiot ja vastaavat tekevät hyvin tehdyn työn ja kehittämisen näkyväksi. Vuonna 2016 jokainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin esimiehistä sai kaksi painettua kiitoskorttia jaettavakseen vuoden aikana. Kunniakirjaan perusteltiin, mistä hyvästä kiitos annettiin. Siihen liittyi myös pieni rahallinen palkkio. HUS:ssa on palkittu esimiehiä ja työyksiköitä myös hyvästä ja erinomaisesta työhyvinvointi- ja turvallisuustyöstä. Lisätietoa Tekojen Torilla.

9
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
7