Olen tehnyt kolme työharjoittelua, joissa jokaisessa ohjaaja on kiinnittänyt paljon huomiota ergonomiaan. Ensimmäisessä harjoittelussa ohjaaja katsoi ja tarvittaessa huomautti työskentelyasennoistani. Lisäksi hän neuvoi hyvin apuvälineiden käytössä. Toisessa harjoittelussa oli hyvin paljon erilaisia nostureita, joita käytimme aina siirroissa. Kolmannessa harjoittelussa ohjaajani muistutti ensimmäisestä päivästä lähtien ergonomiasta ja kiinnitti huomiota pieniinkin asioihin (esimerkiksi asukkaalle kenkiä avustaessa asento). Itse huomasin harjoittelun edetessä, että välillä vaivanneet selkäkivut katosivat lähes kokonaan. Työkulttuurilla ja ohjauksella on merkitystä. Opiskelijanohjauksella on merkittävä vaikutus ammatti-identiteettiin kasvamisessa sekä työkulttuurin ja toimintatapojen omaksumisessa.

9
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
5