Yliopistosairaanhoitopiirien yhteistyössä kehitetty digitaalisen terveydenhuollon palvelu Terveyskylä juurruttaa digitaalista hoitoa sekä potilaiden että terveydenhuoltoalan ammattilaisten arkeen. Terveyskylä osoittaa, että digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman hoidon, ja digitaaliset hoitopolut tekevät hoitoprosessin entistä näkyvämmäksi potilaalle. Digihoitopolulla potilas voi oppia lisää omasta tilanteestaan ja kerrata siihen liittyvää tietoa. Terveyskylässä myös inhimillistä kohtaamistyötä tehdään digitaalisesti. Lue lisää täältä.

1
Digiä kuntatyössä TOP15 (2022)