Eläinlasten elämää - mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin on aineisto ja mielenterveyden edistämisen toimintamalli lasten kanssa toimiville. Tarinoiden avulla käsitellään mielenterveyden taitoja monesta näkökulmasta. Toimintamallin avulla opetetaan lapsille mielenterveystaitoja kuten esim. tunteiden ilmaisemista, kannustamista, lohduttamista ja jämäkkyyttä. Aineisto koostuu tarinavihosta ja kuudesta eläinhahmosta, joiden välisiä kommelluksia ja arjen tilanteita selvitellään roolityöskentelyn avulla. Työtapa mahdollistaa taitojen harjoittelemisen helposti samaistuttavissa rooleissa ja tilanteissa. Tarinavihkon ja 6 eläinhahmoa voi tilata Suomen Mielenterveysseuran verkkosivuilta.

12
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
3