Kun kehitetään ja kokeillaan uutta, asiaan kuuluu myös, että osa kokeiluista epäonnistuu. Kemissä käynnistettiin laaja, koko kaupunkia koskeva Viisas Kemi -ohjelma. Sen tavoitteeksi asetettiin nykyaikaisten työn tekemisen tapojen ja kuntalaisille entistä laadukkaampien palvelujen kehittäminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Henkilöstölle annettiin lupa kehittää. Osana ohjelman toteuttamista Kemi koulutti kymmeniä sisäisiä kehittäjiä Kuntekon tuella. Lisätietoa Kemistä Kuntekon sähköisessä julkaisussa ja Tekojen Torilla

4
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
4