Tällä hetkellä viikon aikana suun terveydenhuollon ajanvaraukseen tulee Järvenpään kaupungissa noin 40–50 hampaan tai paikan oireetonta lohkeamaa ns. subakuutteja hoitotapauksia. Perinteisesti tämä veisi vähintään 30–45 min työajan per lohkeama ja potilaat eivät välttämättä saisi paikkausaikaa samalle viikolle. Nyt nämä potilaat hoidetaan erillisessä lohkeamatiimissä ns. lohkeamapolissa, jossa kaksi hammaslääkäriä ja neljä hoitajaa tekevät monihuonetyöskentelyä neljässä huoneessa yhtenä päivänä viikossa. Näin kaikille potilaille pystytään antamaan aika samalle viikolle. Potilaat tulevat 15 minuutin välein. Tällä tavoin kaksi hammaslääkäriä ja neljä hoitajaa pystyvät ottamaan vastaan ja yleensä tekemään pysyvän paikan kahdeksalle potilaalle tunnissa. Tällä toiminnalla on saatu vapautettua huomattava määrä hoitoaikoja vaativampaa hoitoa tarvitseville potilaille ja saatu laskettua hammaslääkäreiden T3 aikaa huomattavasti. Asiakkaat saavat ajan hammashoitoon viikon sisällä. Lisätietoa Tekojen Torilta: https://www.kunteko.fi/katso/367

13
Suunterveydenhoidon TOP18 (2018)