Järvenpään kaupungin sisäinen moniammatillinen työryhmä perehdytti 381 varhaiskasvatuksen ja pienten lasten palveluiden työntekijää kehittämään lasten liikuntaa, sen suunnittelua ja toteutusta, sekä ottamaan käyttöön sitä tukevat motoriikkaradat. Lisäksi käynnistettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa harrasteliikuntakerhoja 3– 6-vuotiaille. Palkitun kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä hauskalla tavalla pienten lasten ja heidän perheidensä aktiivista liikkumista. Taustalla oli havainto lapsen kasvun ja kehityksen puutteista, joiden juuret ovat suurelta osin puutteellisessa päivittäisessä liikkumisessa. Hankkeessa kehitetyt viidakkorata ja liikuntasuunnitelma olivat toiseksi ja kolmanneksi käytetyimmät liikuttamisen tukimateriaalit varhaiskasvatuksessa heti pitkään käytössä olleen Nuoren Suomen Vauhtivarpaat -materiaalin jälkeen. Lisätietoa Tekojen Torilta täällä ja täällä.

2
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
2