Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa on vuodesta 2009 alkaen kehitetty varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmää, joka on mahdollistanut myös tulospalkkioiden ja kehittämisrahan käytön. Ajatuksena on ollut yhdistää työntekijälähtöisen kehittämisen toimintavapaus ja vastuu mahdollisuuteen tulla palkituksi, ja tällä tavoin edistää tuloksellisuutta, palvelun laatua ja henkilöstön hyvinvointia. Ohjausjärjestelmässä on otettu tasapainoisesti huomioon lasten ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus, henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvointi/työn ilo sekä tuottavuuden parantaminen ja palvelujen kilpailukykyisyys. Lisätietoa Tekojen Torilta.

6
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
1