Kuka tahansa voi esittää ratkaistavan asian tai pulman kirjoittamalla sen kehittämistaululle tai sähköiselle alustalle. Palaverissa kysytään, ketkä haluavat ryhtyä ratkomaan asiaa. Heille nimetään kummijohtaja, joka tarvittaessa tukee ratkaisun toimeenpanoa. Tämän tyyppisiä aloitetoiminnan ja kehittämisen malleja on käytössä useissa suomalaisissa huippuyrityksissä, muun muassa Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin autotehtaalla. Johtamistaidon opiston aloitekyselyjen mukaan näissä yrityksissä tehdään vuosittain aloitteita keskimäärin noin sata kappaletta sataa työntekijää kohden (parhaissa yrityksissä luku on yli 500). Myös kunta-alalla on käytössä vastaavia malleja, esimerkiksi henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen toimintamalli (LATU), jota on hyödynnetty esim. Hollolassa, Maskussa ja Hattulassa. Lisätietoa myös http://www.lupatehdatoisin.fi/

2
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
6