Uudet esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa. Ikaalisissa esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmiin hankittiin iPadeja, mutta moni henkilökunnasta koki, ettei osaa käyttää laitteita. Tämän vuoksi kehitettiin iPad-kahvilat, joissa keskellä työpäivää annettiin työntekijöille mahdollisuus osallistua käytännönläheiseen mentorointitilaisuuteen. Kahvilassa sai käytännönläheistä mentorointia ja opastusta laitteen peruskäyttöön ja iPadien pedagogiseen hyödyntämiseen sekä jaettiin ideoita ja osaamista. Kahviloiden järjestämisessä hyödynnettiin oman organisaation ja työntekijöiden osaamista. Toimintatapana kahvila on ollut kevyt toteuttaa, mutta sen hyöty on ollut suuri. Lisätietoa Tekojen Torilta.

4
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
1