Johtaja, joka vahvistaa sitä, mikä työntekijässä ja ryhmässä on parasta, ja on kiinnostunut siitä, mitä heillä on sanottavaa, ei sorru esittelemään vain omia visioitaan. Työterveyslaitoksen mukaan palvelevassa johtamisessa esimies keskittyy huolehtimaan kokonaisuudesta ja siitä, että hänen oma porukkansa voi menestyä. Se painottaa työntekijöiden kuuntelemista, voimaannuttamista ja kunnioittamista. Innostava johtaja antaa porukkansa loistaa. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina on kirjoittanut Kuntaliiton väelle suunnatussa blogissa: ”Uskon ja pyrin viiden kirjaimen periaatteeseen omassa johtamisessani sekä toimintatavassani: L=luottamus, U=uskallus, O=osallistaminen, V=vuorovaikutus ja A=avoimuus.” Lisätietoa palvelevasta johtajuudesta Työterveyslaitoksen sivuilta.

16
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
9