Kun halutaan kehittää varhaiskasvatustoimintaa, pitää panostaa sekä pedagogiikan että johtamisen tukemiseen. Pedagogiikan johtamisen rakenteiden vahvistuminen aktivoi henkilöstön kasvatustietoisuutta, vahvistaa osaamista ja varhaiskasvatuksen laatua. Henkilöstö, joka kokee työnsä mielekkääksi, merkitykselliseksi ja laadukkaaksi viihtyy työssään. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen puolestaan innostavat henkilöstöä tekemään parhaansa ja luovat hyvän ilmapiirin, joka on olennainen osaamisen hyödyntämiselle ja varhaiskasvatuksen laadukkuudelle. Tämä selvisi Työsuojelurahaston ja osallistuvien kuntien rahoittamassa hankkeessa: Osaamisella työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Lisätietoa täällä

10
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
1