Hyvä työ ei synny vain suoritteita laskemalla. Inhimillinen hyvinvointi perustuu pitkälti kolmen perustarpeen toteutumiselle. Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan, tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen, sekä tarve merkitykselliseen tekemiseen. Nämä kaikki on mahdollista toteuttaa puhtausalalla, kun halutaan rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja ja parantaa alan vetovoimaa. Siihen pyrittiin esimerkiksi Kutsumuksellinen puhtausala -hankkeessa. Samalla etsittiin ratkaisuja alaa vaivaaviin ongelmiin kuten työntekijöiden vaihtuvuus, johtamiskulttuurin konservatiivisuus ja toimintatapojen byrokraattisuus. Puhtaus on yksi tulevaisuuden trendeistä. 

8
Ateria- ja puhtauspalvelut TOP 12 (2017)
11