HYKS Ergonomiatyöryhmä on työnantajan, työfysioterapian ja työsuojelun edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Ergonomiayhteyshenkilöverkosto eli Erkkoverkko luotiin, jotta pystytään kohdentamaan koulutusta ja jakamaan ergonomiatietoa jokaiseen työyksikköön. Ergonomiatyöryhmä arvioi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seuraamalla sairauspoissaoloja, nosto- ja siirtotapaturmien määrää, riskien arvioinnin päivityksiä sekä työolobarometria. Se vuosittain 1-2 koko päivän ergonomiakoulutusta eri teemoilla. Useampana vuotena on myös järjestetty muutaman tunnin ajankohtaistapahtuma eri kiinteistöissä. Erkot ovat verkostoituneet keskenään, he ovat saaneet tukea ja hyviä käytäntöjä toisiltaan. Erkkoverkkotoiminnalla on saatu ergonomiatietoutta työyksiköihin arjen hoitotyöhön. Yksiköissä ergonomiakulttuuri on muuttunut asennemuutoksen myötä. Lisätietoa Kuntekon Tekojen Torilla

8
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
37