Rovaniemen kaupungissa on vuodesta 2009 lähtien kehitetty ergonomisia työtapoja ja asiakaslähtöistä aktivoivaa työotetta. Pohjana on ollut Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutus. Jotta opit ja toimintamallit siirtyvät arjen työhön, Rovaniemellä on panostettu jalkauttamiseen. Käytännössä ergonomiakouluttajat osallistuvat työyhteisön työvuoroon etukäteen sovittuna ajankohtana. Tällöin heidän roolina on ohjata, neuvoa ja kehittää yhdessä työntekijöiden kanssa haastavien tilanteiden ergonomisia ratkaisumalleja. Tuloksena ergonomiset työkäytännöt ja turvallisuuskäyttäytyminen ovat monipuolistuneet ja esimerkiksi laitehankintoja on tehty vähentämään työntekijöiden kokonaisvaltaista kuormitusta. Lisätietoa  Tekojen Torilla.

1
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
31