Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymässä, ISLABssa käynnistettiin vuonna 2012 työkykyä ylläpitävänä toimintana ergonomiaosaamiseen tähtäävä ergonomiainterventio, EROS. Projektin toimijoina olivat paikalliset EROS-ryhmät, joihin kuului määräaikainen työhyvinvointikoordinaattori, työfysioterapeutti ja henkilökunnan edustajia. Projektin toimenpiteitä olivat mm. alussa henkilöstölle toteutettu kysely, ergonomiakäynnit, ohjaus, neuvonta, suositukset kalustehankinnoiksi ja koulutukset. EROS-projektissa Ergotekniikka Oy:n ja heidän yhteistyökumppaninsa Scoren kanssa suunniteltiin yhteistyössä ISLA -näytteenottotuoli. Ratkaistaessa helppokäyttöisyyden ja tilansäästön ongelmaa työergonomian avulla päädyttiin myös täysin uudenlaiseen näytteenottokäsitukeen, joka on alan edelläkävijä. Lokakuussa 2014 tehdyn seurantakyselyn perusteella projektilla on ollut vaikutusta asenteisiin, osaamiseen ja työasentoihin. Projektin toiminnan aikana sairauspoissaolot vähentyivät noin 2 %. Lisätietoa Kuntekon Tekojen Torilla.

7
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
4