Eksoten kotikuntoutusta on kehitetty vuodesta 2010 lähtien. Kotikuntoutus jakautuu kolmeen sektoriin: varhainen puuttuminen, kotihoitoa koordinoiva kuntoutus ja monialainen kotikuntoutus. Tavoitteena kotikuntoutuksessa on asiakkaan osallistaminen omaan arkeensa, hänen toimintakykynsä ja elämänlaatunsa paraneminen sekä palvelutarpeen vähentyminen. Kotikuntoutusmallien luomisessa on panostettu henkilöstön osaamisen vahvistamineen koulutuksen kautta. Aluksi kotihoidon 450 työntekijästä koulutettiin 80 kuntoutumisvastaavaa, jotka alkoivat työskennellä säännöllisesti parina fysioterapeutin kanssa. Uudistustyön ansiosta kuntayhtymässä on saavutettu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuosien 2012–2014 aikana 2,3 miljoonan euron säästö. Lisäksi on arvioitu, että Eksote säästää sosiaali- ja terveyspalveluissa vuosittain 1 - 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstön poissaolot ovat vastaavana ajanjaksona vähentyneet -8,5 %.

3
Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomia TOP12 (2018)
11