Vantaalla valmennettiin kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet ja asiantuntijat toimimaan valmentajina. Coachingissa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja hyvät kysymykset aktivoivat etsimään itse ratkaisuja ongelmiin tai haasteisiin. Myös osaavan asiantuntijan on hyvä opetella kuuntelemista. Valmentavalla otteella saa asian ytimestä kiinni helpommin. Aito dialogi organisaatiossa varmistaa myös asiakkaiden todellisten tarpeiden esiin nousemisen palveluja kehitettäessä ja niitä suunniteltaessa. Pääsääntöisesti henkilökunta omaksui uudenlaisen toimintatavan hyvin. Muutama koki uuden kulttuurin kanssa ristiriitaa: kuinka johtaja voi toimia kysymysten esittäjänä ja valmentajana silloin, kun alaiset odottavat suoria vastauksia esimieheltä. Nykyisin työnteko varhaiskasvatuksessa on kuitenkin entistä yhteisöllisempää, avoimempaa, iloisempaa ja rennompaa. Yhdessä muotoillut tavoitteet edistävät kaikkien sitoutumista niihin. Kollegoita tuetaan ja arvostetaan. Yhteistyö esimiesten välillä on vahvistunut ja lisännyt myös heidän työhyvinvointiaan. Lisätietoa Tekojen Torilta.

5
Varhaiskasvatus TOP12 (2018)
3