08.03.2019
"Kasvokuva Anna-Mari Jaanusta."

Onko työelämän kehittäminen kunta-alalla naisten varassa?

Kirjoittanut Anna-Mari Jaanu ohjelmapäällikkö

Kunta-ala on naisvaltainen. Noin 80% henkilöstöstä on naisia, mikä pitkälti selittyy naisvaltaisina aloina. Tämä näkyy myös Kuntekossa: ohjelman osallistujista naisia on hiukan alle 80%.

Nyt kansainvälisenä naistenpäivänä haluamme muistaa kunta-alan kehittämisen voimanaisia. Tiedämme että heitä on paljon, mutta huomioimme tällä kertaa heidät, jotka ovat innokkaita kehittäjiä ja kehittämistyön mahdollistajia omissa organisaatioissaan.

Kun katsoo tilastoja ja Kunteko-ohjelmassa mukana olevia sekä tehtyjä toimenpiteitä, tulee helposti mieleen kysymys, että onko kehittäminen kunta-alalla sukupuolikysymys? Saamme nimittäin Kuntekon Tekojen torille kehittämistekojen kuvauksia lähinnä pelkästään naisvaltaisilta aloilta, kuten sosiaali- ja terveysalalta sekä opetusalalta. Vaikka tarjoamme erinomaisesti subventoitua kehittämistukea kuntatyöpaikoille, on miesvaltaisemmilta teknisiltä aloilta näiden yli neljän vuoden aikana tullut ainoastaan muutama sparraushakemus. Miehiä on kyllä mukana sparrauksissa, sisäisten kehittäjien valmennuksissa ja työpajoissa, mutta se ei näy meille. Voidaankin kysyä, missä on näkyvillä kunta-alan työelämän kehittämisen käytännöt esimerkiksi teknisiltä aloilta? Miten saisimme tätä kehittämistyötä esille myös Kuntekon kautta? Entäpä miten saisimme miesvaltaisempien alojen toimijoita innostumaan Kuntekon sparraustuesta työpaikkojensa kehittämiseen?

Kunteko-ohjelma saa EU-rahoitusta, jossa yhtenä vaatimuksena on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kaikissa toimenpiteissä. Myös yhdenvertaisuutta vaaditaan. Kuntekossa yhdenvertaisuus tarkoittaa ohjelman perusperiaatetta eli sitä, että kuntatyöpaikoilla kehittämistyöhön osallistuvat johdon ja esimiesten lisäksi henkilöstö. Ikään, sukupuoleen, vähemmistöön kuulumisen, ammattinimikkeeseen tai muuhun tekijään katsomatta. Edistämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta myös keväällä 2019 alkavalla perheystävälliset kuntatyöpaikat - työn ja muun perhe-elämän yhteensovittaminen webinaarisarjalla. Lue lisää ja tule mukaan!

 

Kirjoittaja on Kunteko2020 kunta-ja maakunta-alan kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.