05.09.2018

Kuntekosta potkua työpaikkasi kehittämiseen

Kirjoittanut Anne Ranta Työympäristötoimitsija

KunTeko on oiva mahdollisuus ja työpaikan tuki muutoksessa niin pienille kuin suurille kunta- ja maakuntaorganisaatioille. Yksi hyödynnettävistä palveluista on sisäisten kehittäjien valmennus. Valmennukseen pääsyn edellytyksenä on, että osallistujaorganisaatiossa on joko suunnitteilla, valmistelussa tai jo käynnissä työhön liittyvä kehittämisprosessi ja organisaatiosta löytyy vähintään 20 osallistujaa.

Kun organisaatiossa on päädytty toteuttaman kehittämistä sisäisten kehittäjien valmennuksen tuella, on seuraavana vuorossa valmennuksen haku KunTekolta. Valmennus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä etukäteis- ja välitehtävistä. Valmennuspäivien välillä kehittämistyötä tuetaan kouluttajien toimesta.

 

Mallia Päijät-Hämeestä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Ikäkunto-toimialalla aloitettiin 30.8.2018 sisäisten kouluttajien valmennus, ja minulla oli ilo olla mukana ohjausryhmän edustajana aloittamispäivässä seuraamassa osaavien kouluttajien ja innokkaiden oman työnsä kehittäjien avauspäivää. Päivän alkajaisiksi tutustumisen kautta virittäydyttiin yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen, odotuksiin, valmennuksen tavoitteisiin sekä kehittämistyön peruselementtien läpikäyntiin että niiden harjoitteluun.

Pienryhmissä harjoittelu sujui aktiivisen puheen porinan saattelemana. Harjoittelun aikana mietittiin niin kehittäjänä toimivan rooleja, havainnoinnin merkitystä kuin erilaisten menetelmien osuvuutta kehittämisen tavoitteisiin pääsemiseksi. Ensimmäisen valmennuspäivän loppupuoliskolla sitten jo päästiinkin itse asiaan; miettimään suunnitelmia kehittämiskohteiksi sekä kertomaan jo olemassa olevista kehittämissuunnitelmista. Lisäksi ryhmäydyttiin pienryhmiin vertaistuen mahdollistamiseksi.

Marraskuun loppupuolella tämä sisäisten kehittäjien valmennuskokonaisuus näiden osaavien valmentajien ja työpaikkojen sisäisten kehittäjien toimesta päättyy. Osassa kehittämishankkeista tavoitteet tulevat saavutetuiksi, kun taas osassa maaliin ei vielä päästä, vaan kehittämistyötä jatketaan saaduin opein ja muodostuneen yhteistyöverkoston turvin omissa työyksiköissä.

 

Haasteet kehittämiselle

Työpaikoilla ja työelämässä tapahtuu jatkuvasti niin pieniä kuin suuria muutoksia. Yksi keino varautua organisaatioissa tapahtuviin muutoksiin on työntekijöiden ja työyhteisöjen kehittämisosaamisen vahvistaminen. Kehittämistoiminnan työpaikoilla tulee olla pitkäjänteistä toimintaa, sillä onnistuakseen kehittäminen vaatii organisaatioissa yhteistyötä, luottamusta, toisten kuuntelua ja arvostamista sekä linjajohdon aitoa tukea että osallistumista.

Kiinnostuitteko sisäisten kehittäjien valmennuksesta työyhteisönä? Nyt teillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää KunTekon palveluja sekä lähteä luomaan työyhteisössänne kehittämisen kautta parempaa työelämän laatua. Lisäinfoa KunTekon sisäisten kehittäjien valmennuksista: https://www.kunteko.fi/palvelut/sisaisten-kehittajien-valmennus