03.02.2019

Etätyön lisääntymiseen on edellytykset myös kuntasektorilla

Kirjoittanut Tytti Määttä kaupunginjohtaja

Etätyöhön on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan, mutta se yleistyy silti hitaasti

Yleisin este on, että etätyöstä puuttuvat pelisäännöt työpaikalla. Voidaan kai sanoa, että työnjohdon etätyön tietämyksen taso ja etätyön johtamisen menetelmien hallinta ovat puutteellista. Toisten työntekijöiden kateus ja väärät luulot ovat etätyön toinen este. On vaikea sujahtaa toisen saappaisiin ja nähdä etätyö työkaverin näkökulmasta. Kolmas este on etätyöntekijän kokema riittämättömyys. Tunne siitä, että ei ole tehnyt riittävästi.

Kannustimia etätyön edistämiseen

Työnantajilla, myös kunnilla, on todellisia kannustimia etätyön edistämiseen: toimitilakustannukset pienenevät, henkilöstön rekrytointi ja avainhenkilöiden pitäminen palveluksessa helpottuu, erityisosaamisen hankkiminen mahdollistuu, henkilöstö motivoituu ja tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät. Etätyö edistää työntekijän työelämän laatua, työntekijän itsenäisyyttä ja työmarkkina-asemakin paranee. Sillä voidaan vähentää työmatkaliikennettä, asuntorakentamisenpaineita ja luoda työtä esimerkiksi harvaan asutuille alueille.

Etätyöllä elinvoimaa kuntiin

Kunta voi toimillaan myös edistää etätyötä ja pyrkiä luomaan sillä elinvoimaa. Vaalan kunnassa etätyöstä haettiin uuttaa potkua Veto Vaalaan -hankkeessa. Kunnassa kokeiltiin HUBia ja hofficea. Hoffice Vaala -verkoston ajatus oli luoda tilapäisiä ja maksuttomia työtiloja koteihin ja kesäasunnoille. Hoffice on uudenlainen työskentelytapa ja työyhteisö, jossa työpäivä on rytmitetty niin, että se tukee osallistujan työskentelyä ja lisää työtehoa. Hoffice-toiminta voi madaltaa sekä työntekijän että organisaation kynnystä etätyön käyttöönottoon. Se nähdään myös mahdollisuutena kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja kunnan työntekijöiden verkostoitumiseen. Hofficella myös ehkäistään etätyöntekijöiden yksinäisyyden tunnetta. Kuntaan on nyt perustettu etätyöpiste halukkaille.

Kuntatyössä pysyvää etätyötä ja hajautettua työtä on kyetty käyttämään ainakin talous- ja palkkahallinnon uudelleen järjestelyissä niin Kainuussa kuin Oulunkaaren kuntayhtymässä. Työpaikka on kuitenkin osoitettu pääsääntöisesti kunnan- tai kaupungintalolta. Yleisesti etätyötä tehdään pääsääntöisesti 1-2 päivää viikossa.

Jotta etätyö mahdollistuu, työnantajilla tulee olla:

  1. etätyötä varten organisaation etätyöohje,
  2. työsopimuksen etätyöliite,
  3. virtuaaliset työtilat ja
  4. tietosuoja kunnossa.
  5. Tietosuojan näkökulmasta on järkevää, että etätyötä varten on erillinen työhuone kotona tai hubissa.
  6. Lisäksi tulee panostaa etätyön johtamiseen, kouluttamiseen ja avoimeen keskusteluun työyhteisössä siitä, mitä etätyö on.

Etätyön hyödyt

Etätyön kautta on mahdollisuus lisätä työntekijän työmotivaatiota, työssä viihtymistä, työtehoa ja perheen ja työn yhteensovittamista ihmisen omat ja työnantajan tarpeet yhdistäen. Kuntien asiantuntijatyötä on siis mahdollista tehdä laajasti etätyötä hyödyntäen. Laajoissa ja harvaan asutuissa kunnissa se voisi tarkoittaa mahdollisuutta myös vähentää kunnan sisäisiä pitkiä työmatkoja. Kunnallinen demokratia perustuu kuitenkin myös paikalliseen itsehallintoon, jossa asiantuntijan on tärkeä tuntea paikallinen toimintaympäristö. Tätä paikallistuntemusta tulee hankkia tavalla tai toisella, mikäli pääsääntöisesti tekee työtä etänä toiselta paikkakunnalta käsin.

 

Vieraskynäkirjoittaja Tytti Määttä on Kuhmon kaupunginjohtaja.