Esimerkiksi Hämeenkyrössä Pähkinäpolun päivätoiminnassa on hankittu tabletit ja ideoitu 135 tapaa käyttää sitä kehitysvammaisten kanssa. Toimintatavan avulla on aktivoitu ja motivoitu asiakkaita yksilö- kuin ryhmäohjauksessa sekä otettu käyttöön uusi työkalu vuorovaikutuksen apuvälineenä. Toimintatapa on innostanut henkilökuntaa ja asiakkaita. Tabletin avulla on mahdollista mm. tutkia ympäröivää maailmaa ja tuoda ajankohtaisia asioita asiakkaita lähelle. Lisätietoa Tekojen Torilla.

8
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
5