Mietitään yhdessä, (1) löytyykö organisaatiosta sellaisia toimintatapoja, jotka käytännössä estävät kehittämistä ja (2) millä tavoin niitä voidaan karsia, ankeuttamista vähentää ja rohkaista enemmän yrittämään ja kokeilemaan uutta. Kehittämistä estäviä toimintatapoja voivat olla esimerkiksi se, että puuttuu foorumi, jolla ideoita voisi esittää, kiirehditään sanomaan ”Tuota on kokeiltu jo aikaisemmin, se ei toiminut”, pikkutarkka suunnitteluvaatimus, budjetissa ei ole lainkaan pelivaraa millekään uudelle, kehittämisen hukkuminen päätöksentekoketjuun, jokin muunlainen kapuloiden heittäminen rattaisiin, epäonnistumisesta on tehty liian pelottavaa tai odotellaan suotta jotain tulossa olevaa.

6
Mikä innostaa kehittämään? TOP 17 (2017)
11