25.10.2018 12.29

Tunnustus perheystävällisistä käytännöistä raumalaiseen Nortamon Perhekeskukseen

Rauman kaupungin Nortamon Perhekeskus palkittiin Hyvän elämän työpaikkana. Palkitsemista edelsi pitkäjänteinen työ perheystävällisten käytäntöjen luomiseksi työpaikalla.

Päällikkö Anna Kuromaa oli havainnut virassa aloittaessaan, että moni asia oli Perhekeskuksessa jo hyvin, mutta Lape - Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä tuli idea lähteä kehittämään työpaikan käytäntöjä kohti entistäkin perheystävällisempää toimintaa.

Nortamon Perhekeskus valitsi kolme kehittämiskohdetta, joista ensimmäinen oli lomien ilmoittamiskäytäntö. Toisena lähdettiin kehittämään etätyökäytäntöjä ja kolmantena kehityskeskusteluiden yhteydessä kysyttiin jokaiselta työntekijältä, voisiko työnantaja tehdä vielä jotain, jotta työ- ja muu elämä saataisiin sovitettua entistä paremmin yhteen. Lisäksi Perhekeskuksessa on käytössä työaikapankki sekä jousto työajoissa. Kehittämistyötä on tehty yhdessä henkilöstön kanssa, joka onkin ilmaissut tyytyväisyytensä vaikuttamismahdollisuuksiin.

 

Lue Länsi-Suomen juttu (alla kuvana), jossa kerrotaan enemmän hienosta kehittämistyöstä.

 

Mistä on kysymys?

Kunteko myöntää Hyvän elämän työpaikan tunnustuksia kuntatyöpaikoille, joissa on tehty työtä perheystävällisten toimintamallien edistämiseksi.