22.01.2020 13.36

Kunniamaininnat Vantaalle, Pöytyälle, Hämeenkyröön ja Ouluun

Viime marraskuussa pidetyssä Kunteko-gaalassa palkittiin yhteensä 41 kehittämistekoa 212 kehittämisteosta, jotka oli viety Tekojen torille vuoden 2019 aikana. Gaalassa palkittiin myös ensimmäistä kertaa Vuoden viestintä-, teknologia-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusteot. Palkitsemisen arvoisia tekoja oli kuitenkin rutkasti enemmän, joten valinnanvaikeus oli suuri. Tämän vuoksi päätimme myöntää ensimmäistä kertaa kunniamaininnat ansioituneille kehittämisteoille, jotka eivät tulleet valituiksi. Kunniamaininnan saivat seuraavat tahot: 

Vuoden viestintäteko -kategorian kunniamaininta myönnettiin Vantaan kaupungin #ollaanihmisiksi-kampanjalle, jonka tavoitteena oli tehdä Vantaan kaupungista Suomen turvallisin kunta tehdä töitä. Kampanjassa pureuduttiin erityisesti uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisemiseen, mitä varten kehitettiin valmiuksia työturvallisuusriskien tunnistamiseksi ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Viestintäkampanjalla haluttiin tuoda uhka- ja väkivaltatilanteet näkyviksi sekä saada asiakkaat asettumaan asiakaspalvelijoiden asemaan ja siten pohtimaan omaa toimintaa. Tarkempi kuvaus #ollaanihmisiksi-kampanjasta löytyy Tekojen torilta.

Vuoden teknologiateko -kategorian kunniamaininta myönnettiin Pöytyän terveyskeskuksen MunKlinikka etähoitopalvelu -pilotille. Etähoitopalvelun ansiosta terveyskeskuskäynnit voi korvata videovastaanotolla ja puhelinpalvelun lisäksi asiakas voi kiireettömissä asioissa ottaa yhteyttä chat-palvelun kautta. Etähoitopalvelu on loistava lisä matalankynnyksen palveluvalikoimassa sekä se helpottaa terveyskeskusten ruuhkia. Tarkempi kuvaus MunKlinikka -etähoitopalvelusta löytyy Tekojen torilta.

Vuoden ympäristöteko -kategorian kunniamaininnan sai Hämeenkyrön Yhteiskoulun 27 ekotekoa ilmastolakkopäivänä -kehittämisteko. Syksyllä 2019 järjestetty ilmastolakkopäivä vietettiin Hämeenkyrössä lakkoilun sijaan pohtimalla, miten jokainen voi omin valinnoin ja teoin vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Lakkoaika käytettiin kehittämään 27 ekotekoa Hämeenkyrön koululle. Tarkempi kuvaus 27 ekoteosta löytyy  Tekojen torilta.

Vuoden yhdenvertaisuusteko -kategorian k unniamaininnan sai Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kehittämisteko 'Perheterapeuttista keskustelutukea perheenyhdistämisen kautta tulleille'. Perheenyhdistämisen kautta tulleiden määrä on lisääntynyt ja Oulun maahanmuuttajapalveluissa huomattiin, että perheiden sisäisissä asioissa on paljon haasteita, joihin ei löydy sopivia tukimuotoja. Ratkaisuksi muodostui 7-tapaamiskertaa sisältävä perheterapeuttinen tuki, jolla halutaan ennaltaehkäistä perheiden tilanteiden kriisiytyminen. Tarkempi kuvaus perheterapeuttisesta tuesta löytyy Tekojen torilta