29.10.2020 14.05

Kunteko-ohjelma on tavoittanut laajasti kuntakenttää

Kunteko-ohjelma tavoitti kuntakenttää laajasti. Ohjelman pitempikestoisissa kehittämistoimenpiteissä, kuten sparraus, valmennukset, työpajat ja verkostot, oli ensimmäisellä kaudella mukana 182 ja toisella kaudella 146 kuntaorganisaatiota. Yhteensä ohjelmassa oli mukana noin 240 eri organisaatiota, joista suurin osa oli kuntia ja kuntayhtymiä.

Sparrauksissa, valmennuksissa, verkostoissa ja työpajoissa oli ohjelman aikana yhteensä noin 5000 osallistujaa. Heistä noin 80 prosenttia oli työntekijöitä ja loput johtoa ja esimiehiä. Kaiken kaikkiaan ohjelman toimenpiteisiin, mukaan lukien tilaisuudet ja webinaarit, osallistui kuuden vuoden aikana noin 10 000 henkilöä. Alla olevassa taulukossa on joitakin ohjelman laajuutta kuvaavia tunnuslukuja. 

 

"Suomen karttaan on merkitty värikoodeilla, millaisia Kuntekon palveluja on käytetty kunnissa."